Cieľom Detského folklórnheo súboru Rutheniačik je uchovávať bohatstvo rusínskej kultúry v rusínskej komunite v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Prostredníctvom vzdelávania, pohybových aktivít a zvykoslovia pestujeme v detičkách vzťah k rusínskej kultúre. 

Detský folklórny súbor sa kreuje od septembra 2021 a dňa 04. 06. 2022 bol oficiálne pokrstený na výročnom program FS Ruthenia. Tam sa predstavil s ukážkou z pásma detských hier z obce Malý Lipník s názvom Korovočky moji. Na konci roka 2022 súbor pripravil nové pásmo s vianočnou hrou z obce Krajná Bystrá. DFS Rutheniačik sa zapojil aj do grantovej schémy FPKNM realizáciou projektu s tvorivými dielňami. 

Vek detičiek: 4 až 10 rokov
Miesto: Ovsištské námestie 1
Čas: utorky od 17.00 do 18.00
Lektori: Veronika Pribulová, Peter Štefaňák

Prihlášky na nábory môžete stiahnuť tu. Vyplnené a podpísané obidvoma rodičmi posielajte od 27. 06. 2023 na email info@fsruthenia.sk
Nové detičky začnú pracovať pravidelne v utorky od septembra 2023 v čase od 17.00. Podľa počtu prihlásených budeme otvárať jednotlivé kategórie. V prípade nízkeho počtu detí, budeme pracovať v jednej skupine.