Pod hlavičkou FS Ruthenia realizujeme folklórne kurzy, ktoré sa zameriavajú na všeobecné ovládanie tanečnej techniky v párových tancoch pri rôznych tanečných štýloch (polka, valčík, čardáš, krucenka, šaflík, ...). Cieľom nie je naučiť jeden konkrétny typ tanca, ale pomôcť chápať princípy párových tancov ukážkami z rôznych regiónov. Kurzy prebiehajú pod taktovkou skúseného lektora s dlhoročnou praxou.

Aktuálny termín kurzov: 11. 04. 2024 - trvanie 10 týždňov
Pokračujúci termín kurzov: od 11. 04. 2024
Miesto: Ovsištské námestie 1, Bratislava - Petržalka, 1- poschodie, vstup od potravín TERNO. Priestory sú označené nálepkou FS Ruthenia
Čas kurzov: každý štvrtok v čase 17:15-18:15
Prihlášky na kurz: mailom na info@fsruthenia.sk - stačí uviesť meno a počet osôb

Číslo účtu na platbu: IBAN: SK81 8330 0000 0027 0240 0884
Suma za kurzy: 60 Eur (platí sa vopred)
Počet hodín: 10
Lektor: Slavomír Ondejka (prípadné nahradenie Peter Štefaňák)