Ako nám darovať 2% z dane?

Zamestnanec

      ·       Vyžiadajte zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
·       Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov (vyplňte online tu)
·    Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 30. 04. na Váš daňový úrad. Ak ste poukázali 3%, je potrebné doložiť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ako nám darovať 3% z dane?

·     Ak fyzická osoba vykonáva dobrovoľnícku činnosť poukazuje podiel vo výške 3 %, ak v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie.
·    Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka
·    Viac tu
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie sama

·      V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
·      Priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov uvádzate IČO a obchodné meno (názov) subjektu, ktorému chcete 2% venovať
·     Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 03. na Váš daňový úrad

Právnická osoba

·     V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane – časť IV. 2% môžete darovať ak ste najneskôr do 31. 3. darovali sumu 0,5% z Vašej dane na verejnoprospešné účely.
·     Priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov uvádzate IČO a obchodné meno (názov) subjektu, ktorému chcete 2% venovať
·     Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad 

Prosíme o zaškrtnutie možnosti súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

Údaje, ktoré je potrebné uviesť pri daňovom priznaní

Ruthenia ensemble
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42353068
DIČ:2023845967
IBAN: SK81 8330 0000 0027 0240 0884
Hálova 16
851 01 Bratislava, Petržalka